Aktualność

O konferencji

Podstawowa opieka zdrowotna w ostatnich latach przeszła epokową zmianę, z której najważniejsza to wdrożenie opieki koordynowanej. Pacjenci zyskali dodatkowe możliwości usług lekarza rodzinnego, wzmocniono rolę pielęgniarek i położnych POZ wypracowano nowe modele współpracy pomiędzy specjalistami. Rozwój opieki koordynowanej nie zatrzymuje się, ponad 33% podmiotów POZ podpisało umowy z właściwym Oddziałem Wojewódzkim NFZ obejmując tą formą opieki ok 40% pacjentów i co miesiąc przybywają kolejne. W planie jest również dalszy rozwój zakresów opieki koordynowanej.

Konferencja będzie miała na celu podsumowanie dotychczasowego stanu wdrożenia opieki koordynowanej w POZ oraz przedstawienie kierunków rozwoju, wraz z dyskusją jak najlepiej i najskuteczniej implementować zmiany projakościowe. Podczas konferencji odbędzie się również panel poświęcony jakości w opiece ambulatoryjnej.

W konferencji wezmą udział eksperci Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Centrum Monitorowania Jakości, Federacji Porozumienie Zielonogórskie, Związku Pracodawców SPOIWO i in.

Tematyka tego spotkania to między innymi:

  1. Sesja 1. Opieka koordynowana w POZ – stan rozwoju, szanse, bariery, wyzwania
  2. Sesja 2. Jakość w opiece podstawowej i ambulatoryjnej
  3. Sesja 3. Od koordynacji do integracji – kierunki rozwoju opieki koordynowanej

Po każdej sesji odbędzie się moderowana dyskusja panelowa z udziałem uczestników.

Zapisz się

miejsce: Uczelnia Łazarskiego Warszawa

data: 7.06.2024

AGENDA

10:00-10:15 Otwarcie konferencji dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, prof. Agnieszka Mastalerz-Migas

10:15-11:45  Opieka koordynowana w POZ – stan rozwoju, szanse, bariery, wyzwania

10:15-10:30 Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy – prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, Konsultant Krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej

10:30-10:45 Opieka koordynowana w liczbach – Maciej Karaszewski, Narodowy Fundusz Zdrowia

10:45-11:00 Fundusze europejskie w ochronie zdrowia – Magdalena Wojdowska, Narodowy Fundusz Zdrowia

11:00-11:15 Kluczowe narzędzia dla efektywnej opieki koordynowanej – Tomasz Zieliński, Federacja Porozumienie Zielonogórskie

11:15-11:45 Dyskusja panelowa z udziałem uczestników – moderator Magdalena Herman, ekspert Związku Pracodawców SPOIWO

11:45-13:15 Jakość w opiece podstawowej i ambulatoryjnej

11:45-12:00 Kierunki zmian w standardach akredytacyjnych dla placówek POZ – Agnieszka Pietraszewska-Macheta, Centrum Monitorowania Jakości

12:00-12:15 Założenie systemu benchmarkowania placówek POZ – dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

12:15-12:30 Doświadczenia międzynarodowe – Anna Hucko, Stowarzyszenie IFIC Polska

12:30-12:45 Wewnętrzny system zapewnienia jakości – mapa drogowa do jego doskonałości w opiece podstawowej i ambulatoryjnej – Agnieszka Gosk, NZOZ Poradnia Rodzinna

12:45-13:15 Dyskusja panelowa z udziałem uczestników – moderator Anna Hucko, Stowarzyszenie IFIC Polska

13:15-13:45 Lunch

13:45 – 15:45 Od koordynacji do integracji – kierunki rozwoju opieki koordynowanej

13:45-14:00 Jak efektywniej wykorzystać potencjał personelu pielęgniarskiego na rzecz wzrostu wartości zdrowotnej w ramach POZ – Marika Guzek, Centrum Medyczno – Diagnostyczne

14:00-14:15 Rola i zadania Koordynatora POZ – bilans doświadczeń – dr Bartosz Pędziński, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Łomżyńskie Centrum Medyczne

14:15-14:45 Opieka zintegrowana – dobre praktyki

  • Współpraca z POZ w opiece nad kobietami z rakiem piersi – dr Magdalena Borkowska, Białostockie Centrum Onkologii
  • Opieka koordynowana nad pacjentem starszym – dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska, Narodowy Instytut Geriatrii, Rehabilitacji i Reumatologii

14:45-15:00 Założenia opieki koordynowanej w KSO – dr Michał Chrobot, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych

15:00-15:20 Kierunki rozwoju opieki koordynowanej – prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, Konsultant Krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej; Paweł Żuk Centrum Medyczno – Diagnostyczne

15:20-16:00 Dyskusja panelowa z udziałem uczestników – moderator Artur Prusaczyk, Związek Pracodawców SPOIWO

16:00 Zakończenie konferencji

TRANSMISJA ONLINE

Wróć