Aktualność

Związek Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości wspólnie z partnerem naukowym – Stowarzyszeniem IFIC Polska przesłał opinię w ramach konsultacji programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej.

Nasi eksperci pozytywnie oceniają wdrażane rozwiązania prowadzące do koordynacji kolejnych obszarów systemu ochrony zdrowia, profesjonalizację teleporad czy wprowadzenie usług pielęgniarek i położnych.

Pilotaż może stanowić bazę do wdrożenia w przyszłości rozwiązań „shared savings” dla interesariuszy w regionach. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie analizy danych z raportów „ścieżki pacjenta” z danego POZ, benchmarking świadczeniodawców i zaprojektowanie adekwatnych przepływów finansowych. Jest to rozwiązanie optymalne dla systemów ochrony zdrowia posiadających ograniczone zasoby kadrowe i finansowe.

Treść opinii

Wróć