Aktualność

W odpowiedzi na planowane przez Ministerstwo Zdrowia wdrażanie Elektronicznej Rejestracji Centralnej, przedstawiamy propozycje i etapy wdrożeniowe.
Propozycja wdrożeniowa
Wróć