Aktualność

Eksperci ZP SPOIWO złożyli protest przeciwko nieakceptowalnym zapisom wyżej wymienionego rozporządzenia z dnia 7.04.2022 r. W naszej opinii proponowane zmiany w zdecydowany sposób negatywnie oddziałują m.in. na podmioty lecznicze, które będą uprawnione do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.

Treść opinii

Wróć