Aktualność

W dniu 16.05 br. uczestniczyliśmy w posiedzeniu połączonego Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia i Parlamentarnego Zespołu ds. Kardiologii. Przedstawiliśmy prezentację „Miejsce diagnostyki genetycznej w medycynie rodzinnej. Kierunki rozwoju opieki koordynowanej”.

Obszary koncentracji wysiłku i zmian, które przedstawiamy w dyskusji i rekomendujemy:

  1. Ustanowienie celów populacyjnie istotnych dla NFZ (obecnie celem jest podpisanie umowy np. na realizację programu profilaktycznego na danym obszarze, a nie osiągnięcie istotnego poziomu objęcia populacji i uzyskiwania adekwatnych parametrów jakościowych) Poprawę można osiągnąć poprzez większą mobilizację wykonawcy umowy, dopuszczenie form opieki mobilnej – one stop clinic, cytomammobusy oraz podpisanie dodatkowych umów na dany obszar.
  2. Umożliwienie prawnej współpracy podmiotów medycznych z samorządami terytorialnymi w obszarze profilaktyki (modyfikacja Ustawy o samorządzie z 1990)  zgodnie z unijnymi standardami RODO, mających zastosowanie ze względu interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, których obecnie Polska nie spełnia
  3. Wprowadzenie bilansu zdrowia osoby dorosłej w POZ – wczesna diagnostyka i profilaktyka są najtańszą i najbardziej efektywną formą budowania opieki populacyjnej. Rozwiązanie to redukuje społeczne nierówności w zdrowiu i jest dobrze odbierane przez pacjentów (wyniki pilotażu POZ Plus)
  4. Uwzględnienie podczas pracy nad nowym zawodem konsultanta genetycznego rozliczenia w odpowiednich tabelach wynagrodzeń oraz w programach specjalizacji w pielęgniarstwie lub diagnostyce jak również umiejętności w ramach specjalizacji lekarskich w obszarze onkologii
  5. Włączenie zespołów POZ do sieci (KSO, KSK, in.) poprzez ścieżki, kryteria i umowy koordynacyjne, a w szczególności użycie narzędzi dostępnych na portalu P1 jak i narzędzi produktowych finansowanych przez NFZ.

Link do transmisji

 

Wróć