Aktualność

W dniu 19 października 2021 r. odbyło się on-line spotkanie Narodowej Rady Rozwoju. Temat główny – Nowe technologie wsparciem dla systemu ochrony zdrowia. Artur Prusaczyk Wiceprezes CMD Sp. z o.o., Wiceprezes Związku Pracodawców przedstawił prezentację Zalety informatyzacji w POZ – przykład dobrej praktyki.

Rozwiązania zastosowane i sprawdzone w pandemii COVID-19 mogą stać się krokiem milowym w zarządzaniu zdrowiem populacyjnym:

  • gabinet.gov – jedna platforma
  • Sprawozdawczość on-line
  • Centralne skierowania na szczepienia
  • Zaświadczenie dostępne na IKP
  • eRecepta
  • eSkierowanie

Wzrost wartości systemu ochrony zdrowia nastąpi poprzez koordynacje, integrację i redukcję zbędnych procesów.

 

Narodowa Rada Rozwoju stanowi forum debaty o charakterze konsultacyjno – doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadaniem Narodowej Rady jest tworzenie płaszczyzny dla debaty programowej na temat rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowa Rada realizuje swoje zadania przede wszystkim poprzez działalność rad, które zrzeszają ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje oraz stanowią zaplecze ekspercko–doradcze dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanych obszarach tematycznych.

Wróć