Aktualność

W dniu 9 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie Narodowej Rady Rozwoju. Temat główny – Znaczenie profilaktyki w systemach ochrony zdrowia. Dorota Szwałek, członkini Związku Pracodawców, Manager ds Strategii i Rozwoju w Screening Up przedstawiła prezentację Jak skutecznie realizować i zwiększać zgłaszalność na badania przesiewowe?

Skuteczność działań w zwiększeniu udziału pacjentów na badania osiągniemy tylko poprzez synergię działań:

  • Ustanowienie „ojca” profilaktyki wtórnej w Polsce – wg. zasady równości podziału zadań, uprawnień i odpowiedzialności
  • Zmiany systemowe – legislacyjne, finansowe, eliminację tzw. „wąskich gardeł”
  • Zmiany kierunku relacji: pacjent – świadczeniodawca. Przejęci inicjatywy: edukacja+skuteczne zachęcanie do badań
  • Edukację świadczeniodawców – organizacyjną i zdrowotną

 

Narodowa Rada Rozwoju stanowi forum debaty o charakterze konsultacyjno – doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadaniem Narodowej Rady jest tworzenie płaszczyzny dla debaty programowej na temat rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowa Rada realizuje swoje zadania przede wszystkim poprzez działalność rad, które zrzeszają ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje oraz stanowią zaplecze ekspercko–doradcze dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanych obszarach tematycznych.

Wróć