Aktualność

W dniu 29 września 2021 r. odbyło się spotkanie Narodowej Rady Rozwoju. Temat główny – System ochrony zdrowia odporny na kryzysy – w jakim kierunku planować zmiany? Artur Prusaczyk, Wiceprezes CMD Sp. z o.o., Wiceprezes Związku Pracodawców przedstawił raport z działalności spółki Centrum Medyczno-Diagnostyczne w czasie pandemii COVID:

Pandemia COVID a POZ.  Co zadziałało, a co można było zrobić inaczej? Lekcje na przyszłość

Doświadczenia CMD Sp. z o.o. pokazują, że wysiłek włożony w działania kluczowe:

  • sprawną komunikację w organizacji,
  • predykcję zdarzeń
  • szybkość podejmowania decyzji, szybki przekaz – mailing, cykliczne odprawy
  • Call center
  • aktywną, kompletną baza danych – portal pacjenta
  • stała ewaluacja
  • natychmiastowe dotarcie informacji – dedykowana grupa na jednym z ogólnodostępnych komunikatorów telefonicznych

Pozwoliły na utrzymanie działalności placówek:

  • Pandemia miała ograniczony wpływ na liczbę i rodzaj usług medycznych w POZ.
  • Pandemia zwiększyła udział teleporad, jednak personel przeszkolony w opiece koordynowanej, z wykorzystaniem e-zdrowia, zapewnił świadczenie usług na poziomie niewiele różniącym się od roku poprzedniego.
  • Najważniejsze były stałe dziania i dostosowania w celu utrzymania ciągłości pracy i poziomu usług

 

Narodowa Rada Rozwoju stanowi forum debaty o charakterze konsultacyjno – doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadaniem Narodowej Rady jest tworzenie płaszczyzny dla debaty programowej na temat rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowa Rada realizuje swoje zadania przede wszystkim poprzez działalność rad, które zrzeszają ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje oraz stanowią zaplecze ekspercko–doradcze dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanych obszarach tematycznych.

Wróć