Aktualność

W związku zatwierdzeniem przez Ministra Zdrowia rekomendacji nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, ZP SPOIWO wyraża protest przeciwko rażącej nierówności w podziale środków podwyżkowych, wynikającej z tej rekomendacji.

Pełna treść pisma przekazanego do Ministerstwa Zdrowia

Wróć