O nas

Związek Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości.  Naszą legitymacją jest liczba populacji, którą się opiekujemy i ich wyniki zdrowotne vs. średnia populacja w Polsce.

Jego celem jest promowanie rozwiązań pro-efektywnościowych oraz podejmowanie negocjacji z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i NFZ w celu wdrażania zmian regulacyjnych, podnoszących efektywność systemu ochrony zdrowia oraz wartość dla wszystkich interesariuszy.

Bieżąco współpracujemy ze Stowarzyszeniem IFIC Polska, stanowiącym nasze wsparcie naukowo-badawcze.

Członkowie założyciele – menadżerowie podmiotów leczniczych z różnych branż, lekarze, przedsiębiorcy, pracownicy kontraktowi, praktyki – zainteresowani realnym wdrażaniem rozwiązań projakościowych i proefektywnościowych

Kierunki działania

  • Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków, w tym interesów gospodarczych, wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych pracowników,
  • Przedstawianie specyfiki branży ochrony zdrowia wobec organów władzy i administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
  • Prowadzenie współpracy i wymiany doświadczeń z innymi organizacjami pracodawców w szczególności organizacjami i podmiotami gospodarczymi działających w branży ochrony zdrowia w szczególności w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej, szpitali, organizacji zrzeszających pielęgniarki i położne, farmaceutów, fizjoterapeutów i rehabilitantów, dietetyków, diagnostów laboratoryjnych.

Strategia

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 lipca 2021 r. (nr KRS 0000913474).