Aktualności

Najnowsze wpisy

Światowy dzień DNA: Rola genetyki we współczesnej medycynie: perspektywa dla Polski

W dniu 16.05 br. uczestniczyliśmy w posiedzeniu połączonego Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia i Parlamentarnego Zespołu ds. Kardiologii. Przedstawiliśmy prezentację "Miejsce diagnostyki genetycznej w medycynie rodzinnej. Kierunki rozwoju opieki koordynowanej". Obszary koncentracji wysiłku i zmian, które przedstawiamy w dyskusji i rekomendujemy: U...

Czytaj cały wpis

Konferencja POZ NAJ Jakość

O konferencji Podstawowa opieka zdrowotna w ostatnich latach przeszła epokową zmianę, z której najważniejsza to wdrożenie opieki koordynowanej. Pacjenci zyskali dodatkowe możliwości usług lekarza rodzinnego, wzmocniono rolę pielęgniarek i położnych POZ wypracowano nowe modele współpracy pomiędzy specjalistami. Rozwój opieki koordynowanej nie zatrzymuje się, ponad 33% podmiotów POZ podpisało ...

Czytaj cały wpis

Podsumowanie sesji „Zdrowie publiczne na najbliższe cztery lata. Nowe otwarcie” (przygotowanie i moderacja IFIC-SPOIWO)

IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych – HCC 2024, Katowice 7 marca 2024 W Polsce wskaźnik zgonów możliwych do uniknięcia w ciągu ostatniego dziesięciolecia spadał, ale nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, a podobnie jak w większości innych krajów europejskich w 2020 r. odnotowano jego gwałtowny wzrost (o 26% w Polsce w porównaniu z 17% w całej UE). W 2020 r. zgony z powodu COVID-19, z których wi...

Czytaj cały wpis

Zespół ds. Standardów jakości w POZ

Nasz partner naukowy, Stowarzyszenie IFIC Polska powołał zespół ds. Standardów jakości w POZ. Celem są wspólne prace nad identyfikacją najlepszych polskich praktyk zarządzania jakością, przeglądzie doświadczeń międzynarodowych, zbieraniu danych i przekazywaniu wniosków jak również propozycji wdrożeniowych do instytucji odpowiedzialnych za projektowanie i wdrażanie reform w ochronie zdrowia. Zap...

Czytaj cały wpis

Wspólnie z IFIC Polska rozpoczynamy prace w grupie roboczej Koalicji Diagnostyczno Klinicznej

Ostatnie dwie dekady to czas rewolucji w diagnostyce oraz leczeniu nowotworów. Obecnie warunkiem zaplanowania odpowiedniego leczenia onkologicznego jest odpowiednia diagnostyka patomorfologiczna i molekularna. Zastosowanie terapii celowanych, immunoterapii, czy nowych metod operacyjnych zmieniło wiele nowotworów z chorób śmiertelnych w choroby przewlekłe. Wychodząc naprzeciw potrzebom  wypracow...

Czytaj cały wpis

Opinia ekspercka ws. planowanych zmian w projekcie uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030

W dniu 4  grudnia br. zostały opublikowane planowane zmiany w projekcie uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030. Jak czytamy na stronie KPRM ogólne uzasadnienie „Projektowana uchwała przewiduje modyfikację wybranych zadań Strategii w celu ujednolicenia nomenklatury w obowiązujących aktach pra...

Czytaj cały wpis

Główne problemy ochrony zdrowia to brak planów i określonych celów

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu Rynku Zdrowia z Wiceprezesem SPOIWO - Arturem Prusaczykiem. “Działanie bez strategii wdrożeniowej, bez wyznaczania poszczególnych, konkretnych celów i wskaźników, które do tego prowadzą oraz zarezerwowania odpowiedniego czasu i budżetu, z góry skazane jest na niepowodzenie Nie tyle same finanse, co brak planów i brak określonych celów są głównymi problemami o...

Czytaj cały wpis

Podsumowanie panelu ekspertów „Medycyna pola walki”, Karpacz 2023

W dniu 6 września 2023 r. podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbył się panel ekspercki, w którym udział wzięli: gen. Rajmund Andrzejczak – Szef Sztabu Generalnego WP, Ministerstwo Obrony Narodowej gen. broni Grzegorz Gielerak – Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego dr Arkadiusz Kosowski – Dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych, Narodowy Fundusz Zdrowia dr Waldemar Kras...

Czytaj cały wpis