Zarząd

Zarząd zarządza Związkiem i reprezentuje je na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy:

  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  • kierowanie bieżącą pracą Związku,
  • realizacja celów Związku wynikających ze Statutu,
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

Członkowie zarządu

Prezes Związku Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości Marcin Połowniak

Marcin Połowniak

Prezes Związku Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego, od siedemnastu lat organizuje ochronę zdrowia. Na swojej drodze zawodowej związany był m.in. z Centrum Medycznym LIM i Grupą LUXMED. Obecnie, od sześciu lat w Grupie NEUCA, w której kieruje obszarem placówek medycznych. Inicjator strategii Przychodni Lekarskich „Świat Zdrowia”. Wspólnie z Zespołem codziennie zmienia postrzeganie systemu ochrony zdrowia, udowadniając, że model opieki skoordynowanej w Polsce jest możliwy.

Wiceprezes Zarządu Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości Artur Prusaczyk

Artur Prusaczyk

Wiceprezes Zarządu Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości

Lekarz ginekolog-położnik z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, aktualnie w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej. Współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w Siedlcach, odpowiedzialny m.in. za działalność w zakresie medycyny prewencyjnej / profilaktyki i zarządzanie projektami. Członek PTG, PTGO, PTEZ, IFIC oraz ESGO. Propagator idei opieki koordynowanej i Value Based Healthcare w Polsce.

Wiceprezes Zarządu Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości Justyna Marynowska

Justyna Marynowska

Wiceprezes Zarządu Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości

Specjalista Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej, Kierownik wieloprofilowego medycznego laboratorium oraz lab COVID. Od czternastu lat zajmuję się profesjonalnym consaltingiem zarządczym i operacyjnym w zakresie medycyny laboratoryjnej oraz zagadnieniami opieki koordynowanej. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, SGH w Warszawie, studiów doktoranckich w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, MBA na Uczelni Łazarskiego. Wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001, PN-ISO 15189:2013-05, PN-ISO 17025:2018-02.Członkini wielu towarzystw naukowych, w tym aktywny udział jako wykładowca na konferencjach z zakresu zarządzania oraz rynku medycyny laboratoryjnej. Członek Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Komisja Rewizyjna

Dorota Szwałek
Karol Szwałek
Michał Kluz