Zespoły

Zespół do spraw opracowania projektu strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej

Przedstawiciele Związku Pracodawców uczestniczą w pracach zespołu Ministra Zdrowia

http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/87/