Zespoły

Zespół ds. wdrożenia opieki koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Paweł Żuk – Prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. i przedstawiciel Związku Pracodawców SPOIWO uczestniczy w pracach zespołu Ministra Zdrowia, szczegóły:

https://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2022/141/akt.pdf

Zespół do spraw opracowania projektu strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej

Przedstawiciele Związku Pracodawców uczestniczą w pracach zespołu Ministra Zdrowia, szczegóły:

http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/87/