Rada Wartości

Rada Wartości. Skupia przedstawicieli środowisk naukowych, eksperckich, klinicznych, biznesowych i innych. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą.

Skład Rady:

 • Agnieszka Mastalerz – Migas. Konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
 • Anna Kozieł. Starszy Specjalista ds. Zdrowia w Globalnej Praktyce ds. Zdrowia, Odżywiania i Populacji w Banku Światowym
 • Bogdan Solnica. Kierownik Katedry Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
 • Dorota Kilańska.  Prezes Florencja Fundacja na Wykładowca w Prometriq Akademia Zarządzania
 • Filip Domański.  Ekspert w dziedzinie systemów i polityk zdrowotnych
 • Iwona Kowalska-Bobko. Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Jacek Gronwald. Zakład Genetyki i Patomorfologii Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Jakub Adamski. Dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta 
 • Jakub Gierczyński. Ekspert systemu ochrony zdrowia, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie
 • Jarosław J. Fedorowski. Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator (PL) i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, Wiceprzewodniczący Korporacji „Zdrowe Zdrowie” Pracodawców RP
 • Jerzy Gryglewicz. Ekspert systemu ochrony zdrowia, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie
 • Łukasz Jankowski. Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza
 • Magdalena Bogdan. Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Małgorzata Gałązka – Sobotka. Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
 • Mariusz Bidziński. Konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej,  kierownik Kliniki  Ginekologii Onkologicznej NIO-PIB
 • Marta Pawłowska. Communications & PR Manager. Coach ass. in Izba Coachingu
 • Michał Byliniak.  Dyrektor Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Prezydent Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) w Brukseli.
 • Stanisław Iwańczak. Pełnomocnik dyrektora ds. Bezpieczeństwa Pacjentów w Katowickim Centrum Onkologii