Aktualność

W dniu 4 października 2022 r. spotkamy się w Warszawie podczas konferencji dla rynku medycznego „POZ NAJ Przyszłość. Kierunki Rozwoju Podstawowej Opieki Zdrowotnej”. Transmisja również on-line.

Wydarzenie organizowane przez Związek Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości SPOIWO i Stowarzyszenie IFIC Polska we współpracy Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Konferencja będzie okazją do spotkań i wymiany doświadczeń dla przedstawicieli branży medycznej na temat wdrażanych reform, zmian prawnych i planów rozwoju sektora ochrony zdrowia.

Wydarzenie kierujemy w szczególności do kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia oraz do przedstawicieli środowisk medycznych, pacjenckich, menadżerów systemowych regulatora i płatnika.

Główne obszary merytoryczne: :

  • Reforma podstawowej opieki zdrowotnej – perspektywy interesariuszy systemu.
  • Jakość w ochronie zdrowia – jak ją mierzyć?
  • Cyberbezpieczeństwo w sektorze medycznym
  • Rozwój Platformy P1 dla podmiotów medycznych
  • Opieka farmaceutyczna

Planowane są  dyskusje panelowe i wystąpienia ekspertów – przedstawicieli instytucji rządowych, jak również przedstawicieli świadczeniodawców, płatnika oraz biznesu.

Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się 4 października 2022 r. w formule hybrydowej.

Więcej informacji i zapisy na konferencję na stronie:

https://poznajprzyszlosc.zpspoiwo.org/

 

 

 

Stowarzyszenie IFIC Polska powstało w kwietniu 2019 r. z inicjatywy grupy interesariuszy modelu opieki zintegrowanej, reprezentujących różne zawody związane z opieką zdrowotną w celu wspólnego działania na rzecz poprawy jakości i efektywności systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Działalność IZWOZ opiera się na łączeniu doświadczeń osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia z wiedzą akademicką oraz dobrymi praktykami prawniczymi i menedżerskimi w obszarze organizacji i zarządzania ochroną zdrowia.

Wróć