Aktualność

Nakładem Wolters Kluwer ukazała się publikacja pod redakcją naukową Pawła Żuka, Magdaleny Bogdan, Sabiny Karczmarz, Anny Owczarczyk, Artura Prusaczyka „Koordynowana opieka zdrowotna w praktyce od POZ- do POZ+”.

Praktyczny przewodnik wdrażania opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej przygotowany przez naszych członków, pionierów opieki koordynowanej w Polsce, zainicjowanej w Centrum Medyczno Diagnostycznym w 1998 r. Program „ABCDE v. 2008”, był podstawą opracowania przez zespół ekspertów Banku Światowego i NFZ modelu POZ PLUS, a następnie rozpoczęcia dużej reformy POZ.  Systemowe wdrożenie opieki koordynowanej w POZ nastąpiło w październiku 2022 r. i nadal trwa jej rozwój.

Monografia prezentuje najważniejsze metody, narzędzia oraz wskazówki przygotowania, wdrożenia i oceny koordynowanej opieki zdrowotnej w POZ.

Nie tylko opisuje autorski model opieki koordynowanej lecz także krok po kroku prowadzi przez etapy zarządzania zdrowiem populacyjnym.

Dzięki lekturze książki czytelnik dowie się m.in: czym są opieka koordynowana i opieka zintegrowana, czy zastosowanie opieki koordynowanej wpływa na realizację polityk zdrowotnych, jaki wpływ mają kompetencje personelu medycznego na efektywność opieki nad pacjentem w podstawowej opiece zdrowotnej, jakie działania należy podjąć, aby zmienić dotychczasowy model opieki zdrowotnej.

Książka jest skierowana do menadżerów zarządzających podmiotami leczniczymi w sektorze ochrony zdrowia, a zawarte w niej praktyczne wskazówki przydadzą się także menedżerom systemowym (regulatora i płatnika) oraz pracownikom naukowym i studentom uczelni medycznych.

 

Wróć