Aktualność

W opinii ekspertów Związku Pracodawców SPOIWO zapisy projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych mogą w znacznym stopniu zakłócić funkcjonowanie podmiotów leczniczych i spowodować tym samym ograniczenie realizacji usług dla pacjentów oraz pogłębianie nierówności w zdrowiu, szczególnie w mniejszych miejscowościach.

Treść opinii

Wróć