Aktualność

Stanowisko Związku Pracodawców SPOIWO dotyczące projektu rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 10 stycznia 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Stanowisko w sprawie

Wróć