Aktualność

W dniu 27.01.2023 r. odbyło się spotkanie z organizacjami pacjenckimi działającymi w obszarze onkologii, poświęcone tematyce profilaktyki „Usprawnienia realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”

W gronie przedstawicieli pacjentów, ekspertów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie i Centrum Medyczno-Diagnostycznego zadano kluczowe pytania, zaadresowano działania i wzmocniono zaangażowanie interesariuszy dla sprawnego wdrażania zmian prowadzących do poprawy sytuacji kobiet w zakresie profilaktyki i leczenia.

O tym jak i kiedy wdrażać zmiany rozmawiali:
Barbara Dziuk – Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Podkomisji stałej do spraw onkologii
dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski, prof. NIO – Kierownik Centralnego Ośrodka Koordynującego Program profilaktyki raka szyjki macicy
Przedstawiciele organizacji pacjenckich, z których największą aktywnością wykazały się Panie Urszula Jaworska – Fundacja Urszuli Jaworskiej, Ida Karpińska – Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości i Łucja Bielec – Fundacja SOS Życie
mgr położnictwa Marta Wyszomierska – Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Justyna Marynowska – Specjalista Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej, Wiceprezes Zarządu Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości
lek. Artur Prusaczyk – lekarz specjalista ginekolog-onkolog, Wiceprezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego

W opinii specjalistów, wczesna diagnoza jest kluczowa, jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, ponieważ stany przedrakowe i wczesne stadia zaawansowania są całkowicie wyleczalne. Rokowanie dotyczące 5-letnich przeżyć u chorych z rakiem szyjki macicy w III stopniu zaawansowania wynosi 45 proc. W stopniu IV nie przekracza nawet 10 proc. Niestety najwięcej zdrowia tracą Polki z powodu braku dostępności do skriningu Niestety najwięcej zdrowia tracą Polki z powodu braku dostępności do skriningu. Ponadto większe znaczenie ma robienie jakiejkolwiek formy skriningu, niż dobór metody badania, ale atrakcyjny, nowoczesny pakiet zachęca pacjentki, lekarzy, położne i menedżerów systemowych.

Wróć