Aktualność

Uprzejmie informujemy, iż Walne Zebranie Członków Związku Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości (WZC) zostaje zwołane na 30 czerwca 2023 r. o godz. 18:00.

Zebranie odbędzie się w trybie zdalnym poprzez platformę informatyczną do konferencji i webinariów. Link do pokoju konferencyjnego oraz informacje jak z niego skorzystać będą wysłane do Państwa w późniejszym terminie, najpóźniej 29.06.2023 r. przed terminem Walnego Zebrania Członków.

Plan Walnego Zgromadzenia Członków:
1. Otwarcie zebrania;
2. Wybór Przewodniczącego WZC;
3. Wybór Sekretarza WZC;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej WZC;
5. Przyjęcie porządku obrad WZC;
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022 r.;
7. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia działalności Zarządu w 2022 r.;
8. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu za 2022 r.;
9. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2022 r. ;
10. Prezentacja planów na 3 i 4 kwartał 2023 r. oraz 2024 r.;
11. Sprawy wniesione podczas WZC;
12. Zamknięcie WZC.

W przypadku braku quorum o godz. 18.15, w tym samym miejscu, odbędzie WZC w drugim terminie z takim samym planem, jak przedstawiony powyżej.

Wróć